Z avtobusom na Animateko!

25.11.2023
Zavtobusom na Animateko
***
Z vstopnico Animateke imate v času festivala omogočen brezplačen prevoz na rednih mestnih linijah LPP. Vstopnico pokažite vozniku avtobusa in jo obdržite pri sebi do konca vožnje.
Datum na vstopnici mora biti enak datumu, ko koristite brezplačno vožnjo.
***